Blogi

Itsen johtaminen vaatii itsetuntemusta

Itsen johtaminen yhdistetään itseohjautuvuuteen ja muihin Teal – organisaation perushyveisiin. Siihen pyritään ja sitä korostetaan hyvässä työntekijäkansalaisuudessa ja hyvässä johtajuudessa. Sen ajatellaan suojelevan työssä uupumiselta ja loppuunpalamiselta. Toteutuessaan itsensä johtaminen on siis kustannustehokas ja työyhteisölle tuottava käsite. Itsensä johtaminen mielletään kuitenkin helposti vain arkitason toimiksi: ajankäytön hallinnaksi, strategiseksi arvotyöskentelyksi ja itsekeskeiseksi minäpuheeksi. Kyse on kuitenkin todella syvällisestä ja suuresta aiheesta. Myös Pekka Pirhonen kirjoittaa, Työelämä…

Read More