Browsing CategoryItsen johtaminen

Itsen johtaminen vaatii itsetuntemusta

Itsen johtaminen yhdistetään itseohjautuvuuteen ja muihin Teal – organisaation perushyveisiin. Siihen pyritään ja sitä korostetaan hyvässä työntekijäkansalaisuudessa ja hyvässä johtajuudessa. Sen ajatellaan suojelevan työssä uupumiselta ja loppuunpalamiselta. Toteutuessaan itsensä johtaminen on siis kustannustehokas ja työyhteisölle…

Read More