Itsen johtaminen vaatii itsetuntemusta

Itsen johtaminen yhdistetään itseohjautuvuuteen ja muihin Teal – organisaation perushyveisiin. Siihen pyritään ja sitä korostetaan hyvässä työntekijäkansalaisuudessa ja hyvässä johtajuudessa. Sen ajatellaan suojelevan työssä uupumiselta ja loppuunpalamiselta. Toteutuessaan itsensä johtaminen on siis kustannustehokas ja työyhteisölle tuottava käsite.

Itsensä johtaminen mielletään kuitenkin helposti vain arkitason toimiksi: ajankäytön hallinnaksi, strategiseksi arvotyöskentelyksi ja itsekeskeiseksi minäpuheeksi. Kyse on kuitenkin todella syvällisestä ja suuresta aiheesta. Myös Pekka Pirhonen kirjoittaa, Työelämä 2020 -hankkeessa siitä, että ¨Itsensä johtaminen ei ole egotrippi¨.

No mitä se sitten oikeasti on? Todellinen itsensä johtaminen tai Itsen johtaminen lähtee itsetuntemuksesta. – Kuinka voisit johtaa ketään jota et tunne?  Kuten Kuitusen Mikko sanoo: Johda ihmisiä niin kuin he haluavat tulla johdetuiksi. Jotta voisit johtaa, on johtamisen kohde siis tunnettava. – Tässä tapauksessa kohde on Itse. Myös Pentti Sydänmaanlakan mukaan älykäs itsensä johtaminen on itsetuntemusta – omien tavoitteiden tiedostamista ja viemistä käytäntöön.

Tästä päästään siihen, mitä Itse on ja kuinka se tunnetaan?
Siihen tarvitaan tiedostamista. Myös duunitorin artikkelissa tuodaan esiin tiedostamisen tärkeys itsensä johtamisessa. Tiedostaminen on taito, joka sisältää itsensä kuuntelemista ja oman sisäisen tiedon esille nostamista. Tämä ei ole kovin helppoa, mutta onneksi kaikki voivat kehittyä siinä. Vasta kun oma itse ja samalla itselle merkitykselliset asiat – tai Simon Sinekin sanoin Why – on tullut tunnistetuksi, kannattaa siirtyä ulkoiseen, tehokkaaseen ja tavoitesuuntautuneeseen toimintaan.

Mikäli siirrymme suoraan ulkoisesta ajattelusta käytäntöön, tuloksena on pinnallisia ratkaisuja, virheitä, vahingollisten toimintatapojen toistamista ja stressiä. Todellista muutosta ei tapahdu ulkoa sisälle päin – tai ainakin silloin muutos on hitaampaa ja perustuu yritykseen ja erehdykseen ennemmin kuin suunnitelmallisen järkevään edistymiseen. Tämäkin on tietysti eräänlainen strategia ja toimintamalli, mutta aika paljon aikaa ja energiaa siinä tulee haaskattua. Mutta kenellä meistä on siihen varaa?

Itsen johtamisen kauneus on sen aitoudessa. Jokaisella meistä on sisimmässä viisautta, jonka esiin nostaminen avaa uusia ovia, tuo näkyville piilotettua potentiaalia ja luo ratkaisut mahdottomiltakin näyttäneisiin ongelmiin. Omaa itseä ja yhteisön sisästä viisautta kuulemalla löytyy sekä henkilökohtainen, että työyhteisön ja yrityksen sininen meri lukemattomine mahdollisuuksineen.

Our vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakes.– Carl Jung

Elina Akola
– Kirjoittaja on autenttisuudelle, itseohjautuvuudelle, intuitiolle omistautunut luennoitsija, kouluttaja ja Leadership -coach.

Tule kuulemaan ja kokemaan käytännössä, kuinka voit kehittää omaa itseohjatuvuuttasi valmennuksen avulla: https://www.elina.akola.fi/courses/teal-ja-itseohjautuvuus-avoin-valmennus/

5

Leave A Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *