Elina Akola

 

Anne Elina Akolan kirja

¨Itseohjautuvuus ja intuitio
– suunnistus työyhteisön supervoimiin¨
julkaistiin kesällä 2020.

Lue lisää kirjasta ja tilaa se täältä: www.sophiasign.fi/itseohjautuvuus

Ota yhteyttä!

p. +358 400 719683
 • Info@sophiasign.fi
Anne Elinasta

Anne Elinan erityisosaamista ovat transformatiiviset luennot, leadership coaching ja organisaatiokulttuurin kehittäminen. Elinan mukaan kokemuksellisuus, selkeästi jäsennelty tieto sekä läsnäolotaidot saavat aikaan nopeat, kestävät ja tulokselliset muutokset. Elinan kanssa  työskentely  auttaa löytämään aidon ytimen. Hän kuuntelee jokaista asiakasta yksilönä ja tarjoaa rehellistä, suoraa mutta lempeää sparrausta  tilanteeseen. Menetelmä toimii niin yksilöiden kuin kokonaisten organisaatioiden muutostarpeiden suhteen. Lisäksi Elina tarjoaa koulutuksia, jotka tuovat esille tieteellisen ja kokemuksellisen perustan, kaikki muutoksen  osa-alueet, prosessin rakenteen sekä odotettavissa olevat tulokset myös yksityishenkilöiden ulottuville.

Erityisosaaminen
 • Luennot yksilön ja organisaation tietoisesta transformaatiosta
 • Transformational Presence Leadership Coaching
 • Koulutukset työyhteisöille ja yksityishenkilöille
 • Konsultointi: pk-yrityksen tai järjestön kehittämishankkeet
Opinnot
 • Filosofan maisteri, musiikkitiede
 • Kasvatustieteen maisteri, ammatillinen- ja aikuiskasvatus
 • Coach -opinnot: Certified transformational Presence Leadership Coach (CTPC), Associated Certified Coach (ACC), MB -Master Coach, Reteaming Coach, MB -Coach
 • Aikuispedagogi
 • Psykologian opettaja
 • Rehtorin pätevyys
 • Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Muita opintoja: mm. John Sharry – ratkaisukeskeinen ryhmäterapia -koulutus, Bob Proctor ja Brian Tracy – koulutuksia

Osaaminen
 • Itsen johtaminen: Ydinminä, aito ja merkityksellinen (työ-)elämä
 • Intuitio: Kuinka oppia käyttämään omaa sisäistä viisautta
 • Teal - malli: organisaatiokulttuurin kehittymisen tasot
 • U-teoria: yhteisöllinen luovan kehittämisen prosessimalli
 • Aureettinen psykologia: Tony Dunderfeltin luoma malli yksilön kehittymisestä
 • Transformatiivinen läsnäolo: valmennusmenetelmä ja taustateoriat
 • Erityisherkkyys: geneettinen ominaisuus haasteineen ja vahvuuksineen
 • Ennegrammi: persoonallisuusteoria itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin
 • Musiikin historia ja teoria

Elina omaa harvinaisen laajan kokemuksen  johtamisesta erilaisissa organisaatioissa: yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä. Hän on kouluttanut ja valmentanut eri-ikäisiä opiskelijoita jo teini-ikäisestä lähtien. Viimeisten viidentoista vuoden ajan hän on toiminut mm. yrittäjänä, freelancer -kouluttajana, luennoitsijana ja yksilövalmentajana.